Parisuhdeasiaa

Ennaltaehkäisevää ja vertaistukea

Tahdonko? – Osaanko?

Onko meillä kaikki hyvin, vai voisiko arki sujua kenties vieläkin vähän paremmin? Valtaosa parisuhteen ajasta on ihan sitä tavallista arkea. Välillä on hienoa olla vähän juhlaa, niin arkikin sujuu helpommin. Arjen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että katsommeko yhdessä samaan samaan- vai erisuuntaan.

Tärkeimpiä perustarpeita on tulla kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi. Näiden asioiden toteutuminen on erityisen tärkeää puolisoiden välisessä arjessa.

Minna ja Risto:

Olemme sisäistäneet parisuhteen hoitamisen tärkeyden. Siitä syystä olemme olleet mukana; aluksi osallistujina ja myöhemmin eri tavoin vastuunkantajina. Toimimme erilaisten tapahtumien alustajina ja Parisuhdekeskus Katajan vertaisohjaajina. Vertaisohjaajaesittely Katajan sivuilla

Tahto parisuhteen perustana


Parisuhde ja siihen sitoutuminen perustuu hyvin pitkälle tahtoon. Lupaus "tahdoa" kantaa myös niinä hetkinä, kun tunne ei riitä, emmekä ymmärrä toisiamme ja toinen ei olekaan se maailman ihanin, vaan se kaikista ärsyttävin.

Tahto

Parisuhdetta sanotaan usein tahtojen taisteluksi, eikä syyttä. Kun kaksi tahtoa "haluaa" ja henkilökohtaiset tarpeet vievät eri suuntiin, syntyy usein taistelu. Parisuhteen sitkeys perustuu tahdolle, eikä siis pelkästään tunteelle.

Mennään Eteenpäin -viikonlopusta on jäänyt mieleen lause: ”Rakkaus on päätös”. Tässä päätöksessä on kyse tahdosta. Sitoutuminen parisuhteeseen tarkoittaa, että me tahdomme. Se on ajatusten, unelmien, tarpeiden, toiveiden, tunteiden ja myös pettymysten jakamista. Sekä hyvän tahtomista toiselle. Tahtomalla hyvää toiselle saamme hyvää myös itsellemme.

Parisuhteen yksi tärkeimmistä perustuksista on luottamus. Luottamus on uskallusta avata omaa elämääni ja ajatusmaailmaani toiselle, alunperin vieraalle ihmiselle. Luottamusta kertoa ja kuunnella toisen ihmisen sisintä kaikkine kauneuksineen ja kipuineen.

Luottamus tarkoittaa myös yksityisyyttä. Terveessä parisuhteessa toinen ei voi olla toiselle kaikki kaikessa, eikä näin ollen toteuttaa kaikkia toisen toiveita ja tarpeita. Tarvitsemme oman identiteettimme, jonka molemmat tuomme yhteiseen parisuhteeseen. Luottamus yksityisyydestä heijastuu siihen, miten ymmärrämme ja hyväksymme sen, että puoliso ei olekaan kaikesta aina samaa mieltä kanssamme, ja että pystymme luottamaan toisen sitoutumiseen erimielisyyksistä huolimatta. Luottamus on myös mitä suurimmassa määrin kunnioitusta toista kohtaan. Kunnioitusta sanoissa ja teoissa, myös toisen poissaollessa.

Tunteet

Tunteemme ovat tärkeitä ja niillä on aina jokin viesti ja tehtävä. Asiat, jotka eivät ole merkityksellisiä meille, ikään kuin lipuvat ohitsemme, eivätkä herätä suuria tunteita. Puolestaan ne asiat, jotka herättävät tunteita, ovat meille merkityksellisiä. Ne voivat muistuttaa vasta tapahtuneesta asiasta tai voivat olla ns. muistijälkiä aikaisemmin kokemastamme tilanteesta tai jostakin kokemuksesta lapsuudessa.

Tarpeet

Tarpeemme liittyvät vahvasti tunteisiin ja päinvastoin. Tarve tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi on parisuhteen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Tarpeemme, jotka eivät täyty, aiheuttavat meissä tyytymättömyyttä, vajavuutta tai jopa arvottomuutta. Ne voivat myös aiheuttaa vastareaktion, jolloin alamme vaatimaan kumppania täyttämääm tarpeitamme. Jokainen meistä on kuitenkin itse vastuussa onnellisuudestaan. Tarpeiden kertominen kumppanille on kuitenkin tärkeää, sillä ajatuksenlukijoita emme ole.

Kommunikaatio

Tarpeiden ja tunteiden sanoittaminen on tärkeää parisuhteessa. Sanotut sanat, eleet ja äänenpainot saavat aina jonkin merkityksen mielessämme. Tulkitsemme toista koko ajan sekä alitajuisesti, että tietoisesti. Tulkintamme ovat usein oletuksia ja menevät helposti pieleen, ellemme oikeasti puhu ja kuuntele toisiamme. Pystymme tulkitsemaan toisen elekielestä esim. harmituksen, mutta ilman keskustelua emme voi kuin arvata harmituksen suuruutta ja syytä.

Voisimmeko kenties kiinnittää enemmän huomiota vastavuoroisuuteen? Kommunikointi on taito, jota halutessaan voi kehittää. Miten helppoa jollekin onkaan puhua ja miten vaikeaa se puolestaan voi toiselle olla. Miten helppoa jollekin voi olla kuunteleminen ja miten haastavaksi se voi muuttua silloin, kun kokee toisen sanat syyttäviksi. Sananlaskun (puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa) voisi muuttaa muotoon: Kuunteleminen kultaa, puhuminen hopeaa. Puhuminen ja kuunteleminen ovat taitoja, jota voidaan opetella ja harjoitella läpi elämään.

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on parhaimmillaan läpi elämän kulkeva voimavara, jonka vahvuus ja ilmenemismuodot vaihtelevat. Läheisyyden tarpeeseen ja -tunteen kokemiseen vaikuttavat monet seikat.

Seksuaalisuus on myös yksi herkin parisuhteeseen kuuluva osa-alue. Sen toimivuus luo vahvan siteen puolisoiden välille. Siihen liittyvät ongelmat puolestaan heijastuvat helposti kaikkiin muihinkin elämän osa-alueisiin.

Herkistä asioista keskustelu saattaa joskus olla haastavaa. Seksuaaliset tarpeet ja niistä kumpuavat voimakkaat tunteet eivät aina ole helppo keskustelualusta. Toisen aito kuunteleminen ja toisen asemaan asettuminen ovatkin ratkaisevia työkaluja, jotka mahdollistavat asioiden läpikäynnin.